Hankkeen tulokset: tutustu loppuseminaarin materiaaleihin

Löydät tästä julkaisusta Media Work 2030 -hankkeen loppuseminaarissa pidettyjen esitysten materiaalit. Voit kysyä lisää hankkeesta ja sen osatutkimuksista jokaisen esityksen pitäjältä sähköpostitse.

Mikko Villi ja Minna Koivula (Jyväskylän yliopisto): Digitaalinen disruptio mediatyössä: digitaalisaatio on haaste sekä yksilölle että organisaatiolle

Mia Tammelin, Anne Parkatti ja Tiina Saari (Tampereen yliopisto): Digitalisoituva mediatyö: työmarkkinajärjestöjen ja työntekijöiden näkökulmat

Johanna Rantanen (Jyväskylän yliopisto): Mediatyöntekijöiden moninaiset kokemukset alastaan: onko työn intensifikaatio uhka vai mahdollisuus?

Tiina Parviainen (Jyväskylän yliopisto): Keho, aivot ja mieli työelämässä: aivotutkimuksen näkökulma mediatyön digitalisaatioon

Lisäksi voit käydä lukemassa koonnin seminaarista Helsingin Sanomain Säätiön verkkosivuilta.

Seminaarikutsu – Media Work 2030 Päivälehden museossa Helsingissä ke 5.10.

Tervetuloa digitalisoituvaan mediatyöhön ja media-alan työntekijöiden hyvinvointiin keskittyvään seminaariin! Tapahtuma on Media Work 2030 -hankkeen loppuseminaari. Seminaari järjestetään keskiviikkona 5.10. klo 14.00-16.00 Päivälehden museossa Helsingissä (Ludviginkatu 2-4).

OHJELMA

Klo 14.00

Mikko Villi ja Minna Koivula (Jyväskylän yliopisto): Digitaalinen disruptio mediatyössä: digitaalisaatio on haaste sekä yksilölle että organisaatiolle

Mia Tammelin, Anne Parkatti ja Tiina Saari (Tampereen yliopisto): Digitalisoituva mediatyö: työmarkkinajärjestöjen ja työntekijöiden näkökulmat

Johanna Rantanen (Jyväskylän yliopisto): Mediatyöntekijöiden moninaiset kokemukset alastaan: onko työn intensifikaatio uhka vai mahdollisuus?

Tiina Parviainen (Jyväskylän yliopisto): Keho, aivot ja mieli työelämässä: aivotutkimuksen näkökulma mediatyön digitalisaatioon

Klo 15.00

Professori Mark Deuze, Amsterdamin yliopisto: On the Mental Health and Well-Being of Media Professionals (esitys etäyhteyden kautta)

Klo 15.30

Kommenttipuheenvuoro
Esa Mäkinen, Helsingin Sanomat, journalistisen kehityksen johtaja

Kysymyksiä ja keskustelua.

Seminaariosuus päättyy klo 16.00, jonka jälkeen on vapaata ajatustenvaihtoa kevyen tarjoilun kera.

Tarjoilun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumisia 3.10. mennessä osoitteeseen saatio@hssaatio.fi

Digitalisaatio näyttäytyy vääjäämättömänä Journalistiliiton ja Medialiiton ulostuloissa: lue uusi artikkeli

Millaisena ilmiönä digitalisaatio näyttäytyy media-alan työmarkkinajärjestöjen näkökulmasta? Tätä kysymystä pohdimme vastikään Yhteiskuntapolitiikka-journaalissa julkaistussa artikkelissa Työelämän digitalisoituminen ja media-alan työ työmarkkinajärjestöjen ulostuloissa. Tulokset osoittavat, että sekä työntekijöitä edustava Journalistiliitto että työnantajien Medialiitto näkee digitalisaation vääjäämättömänä kehityskulkuna, johon liittojen on pyrittävä sopeutumaan. Vaikutusmahdollisuuksia kehityskulkuun ei juuri nähdä olevan.

WPR-menetelmällä tutkitusta dokumenttiaineistosta käy ilmi, että molemmat liitot lähestyvät digitalisaatiota erityisesti lainsäädännön näkökulmasta. Kiinnostavaa on, että liitot ovat esimerkiksi yhtä mieltä digituotteiden verotuksesta ja näin ollen ne eivät aina automaattisesti olekaan vastakkaisilla kannoilla. Kokonaisuudessaan liittojen ulostuloissa kuitenkin työntekijöiden arkityö ja työprosessit, johon digitalisaatio oleellisesti vaikuttaa, jäävät keskustelun ulkopuolelle.

Artikkeli on vapaasti luettavissa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä täällä.

How do the labour market organizations talk of digitalization of work in the Finnish media sector? This question is explored in our new research article published in Yhteiskuntapolitiikka journal. Research material was collected from the websites of The Union of Journalists in Finland and Finnmedia. Results show that digitalization is represented as a problem that has revolutionized the Finnish media industry as a whole by changing business logics and competence requirements. The article is available open access here. English summary can be found at the end of the article.

Uusi tutkimusartikkeli: Media-alalla stressaa osaamisvaatimusten kasvu

Tietotyön tahti on media-alalla digitalisaation myötä kiivastunut ja osaamisvaatimukset ovat laajentuneet entisestään. Kartoitimme kokemuksia tietotyön muutoksesta yli 800 mediatyöntekijältä. Odotetusti kiivas työtahti ja korkea vaatimustaso olivat yhteydessä koettuihin keskittymisvaikeuksiin ja muistiongelmiin työssä. Mutta vielä vahvemmin näihin tiedonkäsittelyn vaikeuksiin olivat yhteydessä media-alan osaamisvaatimuksiin liitetyt kielteiset tunteet, kuten huolestuneisuus, synkkyys ja jännittyneisyys.

Mielenkiintoista oli, että myös työntekijän yksilöllisillä ominaisuuksilla näytti olevan osansa asiassa. Esimerkiksi mieltymys “multitaskaamiseen” suojasi kiivastuvassa työelämässä kognitiivisilta stressioireilta, kun taas herkkyys kielteisten tunteiden viriämiseen kohonneiden osaamisvaatimusten äärellä toimi päinvastoin riskitekijänä.

– Tutkimuksen perusteella asiantuntija- ja tietotyössä olisi erityisen tärkeää kohtuullistaa osaamisvaatimuksia. Voisiko kohonneisiin osaamisvaatimuksiin liittyviä kielteisiä tunnetiloja lievittää esimerkiksi riittävillä koulutusmahdollisuuksilla tai toisaalta työnkuvia rajaamalla ja selkiyttämällä? yliopistotutkija Johanna Rantanen pohtii.

Tutkimusartikkelin löydät täältä ja Jyväskylän yliopiston alkuperäisen tiedotteen täältä.

Lisätietoja antavat yliopistotutkija Johanna Rantanen (k.johanna.rantanen@jyu.fi) ja hankkeen johtaja, professori Mikko Villi (mikko.villi@jyu.fi)

Our new research article reveals that with the digitalisation, the pace of work in the media sector has intensified and the competence requirements have further expanded. We explored experiences of change in information work from more than 800 media workers. As expected, the fast pace of work and the high level of demands were associated with perceived concentration difficulties and memory problems at work. But even more strongly, these data processing difficulties were associated with negative emotions associated with competence requirements of media work, such as anxiety, gloom, and tension. You can read the article from here.

Koronakevät paljasti toimitusten digivalmiudet: Uusi blogiteksti julkaistu

Keräsimme Media Work 2030 -hankkeessa keväällä 2020 haastatteluaineiston, joka sisältää haastattelut 30 mediatyöntekijältä. Kartoitimme mediatyötä, työhyvinvointia ja alaan liittyviä tulevaisuudennäkymiä – ja väistämättä tulimme puhuneeksi myös koronasta. Kokosimme havaintomme toimitusten siirtymistä etätyöhön blogitekstiksi Jyväskylän yliopiston JYUnity-lehteen. Pääset lukemaan blogitekstin Uutisia kylmästä saunasta: Korona toi esiin toimitusten erilaiset digivalmiudet tästä.

In the spring of 2020, we interviewed 30 Finnish media workers about their current work situation: The interviews covered digitalisation, experiences with technology, and remote working. Naturally, we also talked about COVID-19 and the effects of the pandemic on media work. We write about our interviewees experiences in a new blog post titled News from a Cold Sauna: How the COVID-19 pandemic revealed differences in Newsrooms’ Digital Preparedness published in the University of Jyväskylä’s JYUnity magazine.

Kuva/picture: Taras Shypka/Unsplash

Miten digitalisaatio muovaa mediatyöntekijöiden kokemuksia työstä? Lue uusi raportti

Media Work 2030 -hankkeen ensimmäinen, alustavia havaintoja sisältävä raportti Mediatyöntekijöiden kokemuksia työstä digitaalisessa toimintaympäristössä on nyt julkaistu. Pääset tutustumaan ja lataamaan raportin tästä linkistä.

Raportti sisältää alustavia havaintoja syksyllä 2019 toteutetusta kyselytutkimuksesta, joka tehtiin yhteistyössä Suomen Journalistiliiton kanssa. Kysely keskittyi erityisesti media-alan työhön ja sen muutoksiin, digitalisaatioon mediatyössä, yksilön kokemuksiin omasta työstään, työhyvinvointiin ja yksillöllisten ominaisuuksien rooliin työssä. Kyselyn kokonaisvastaajamäärä on 1004 henkilöä. Tarkemmat tiedot kyselyn teknisestä toteutuksesta sekä esimerkiksi mittareista löydät raportin osiosta 2, alustavat havainnot osiosta 3. Lisäksi suosittelemme lämpimästi tutustumaan raportin alusta löytyvään tiivistelmään, jonka avulla raportin sisällöstä saa kattavan kokonaiskuvan.

Media Work 2030 on monitieteinen tutkimusprojekti, jossa tarkastellaan mediatyötä ja media-alan työntekijöitä digitaalisessa toimintaympäristössä niin yhteiskunnan, organisaatioiden kuin yksilöiden näkökulmasta. Lähtökohtana on ajatus, että digitaalinen murros ei ole haaste vain mediayrityksille ja -organisaatioille vaan myös yksittäisille työntekijöille. Hanke toteutetaan Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö ajanjaksolla 1.5.2019-31.10.2021.

Lisätietoja saat hankkeen johtajalta professori Mikko Villiltä, mikko.villi@jyu.fi.

First insights into the Media Work 2030 survey are now available as the “Media Workers Experiences of Work in a Digitalized Work Environment” report has been published. The report contains a brief summary of results in English. You can download and read the report here.

Our new website is open – get to know Media Work 2030!

We warmly welcome you to the Media Work 2030 website. Please, have a look around to find out more about our interdisciplinary research project that focuses on media work and digitalization.

You should definitely get to know our research team that consists of researchers from three different departments from two Finnish universities: University of Jyväskylä and Tampere University. We are a varied group of researchers with backgrounds in psychology, neuroscience, media and journalism as well as working life research. Get to know us!

You can also read a bit more about the project either in English or Suomeksi. If you have any questions, please don’t hesitate to contact principal investigator Mikko Villi or any member of the team through the links provided here!

And by the way, Media Work 2030 is made possible by funding from the Helsingin Sanomat Foundation!