Digitalisaatio näyttäytyy vääjäämättömänä Journalistiliiton ja Medialiiton ulostuloissa: lue uusi artikkeli

Millaisena ilmiönä digitalisaatio näyttäytyy media-alan työmarkkinajärjestöjen näkökulmasta? Tätä kysymystä pohdimme vastikään Yhteiskuntapolitiikka-journaalissa julkaistussa artikkelissa Työelämän digitalisoituminen ja media-alan työ työmarkkinajärjestöjen ulostuloissa. Tulokset osoittavat, että sekä työntekijöitä edustava Journalistiliitto että työnantajien Medialiitto näkee digitalisaation vääjäämättömänä kehityskulkuna, johon liittojen on pyrittävä sopeutumaan. Vaikutusmahdollisuuksia kehityskulkuun ei juuri nähdä olevan.

WPR-menetelmällä tutkitusta dokumenttiaineistosta käy ilmi, että molemmat liitot lähestyvät digitalisaatiota erityisesti lainsäädännön näkökulmasta. Kiinnostavaa on, että liitot ovat esimerkiksi yhtä mieltä digituotteiden verotuksesta ja näin ollen ne eivät aina automaattisesti olekaan vastakkaisilla kannoilla. Kokonaisuudessaan liittojen ulostuloissa kuitenkin työntekijöiden arkityö ja työprosessit, johon digitalisaatio oleellisesti vaikuttaa, jäävät keskustelun ulkopuolelle.

Artikkeli on vapaasti luettavissa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä täällä.

How do the labour market organizations talk of digitalization of work in the Finnish media sector? This question is explored in our new research article published in Yhteiskuntapolitiikka journal. Research material was collected from the websites of The Union of Journalists in Finland and Finnmedia. Results show that digitalization is represented as a problem that has revolutionized the Finnish media industry as a whole by changing business logics and competence requirements. The article is available open access here. English summary can be found at the end of the article.

Published by Minna Koivula

Journalism, good books and tea.

%d bloggers like this: