Uusi tutkimusartikkeli: Media-alalla stressaa osaamisvaatimusten kasvu

Tietotyön tahti on media-alalla digitalisaation myötä kiivastunut ja osaamisvaatimukset ovat laajentuneet entisestään. Kartoitimme kokemuksia tietotyön muutoksesta yli 800 mediatyöntekijältä. Odotetusti kiivas työtahti ja korkea vaatimustaso olivat yhteydessä koettuihin keskittymisvaikeuksiin ja muistiongelmiin työssä. Mutta vielä vahvemmin näihin tiedonkäsittelyn vaikeuksiin olivat yhteydessä media-alan osaamisvaatimuksiin liitetyt kielteiset tunteet, kuten huolestuneisuus, synkkyys ja jännittyneisyys.

Mielenkiintoista oli, että myös työntekijän yksilöllisillä ominaisuuksilla näytti olevan osansa asiassa. Esimerkiksi mieltymys “multitaskaamiseen” suojasi kiivastuvassa työelämässä kognitiivisilta stressioireilta, kun taas herkkyys kielteisten tunteiden viriämiseen kohonneiden osaamisvaatimusten äärellä toimi päinvastoin riskitekijänä.

– Tutkimuksen perusteella asiantuntija- ja tietotyössä olisi erityisen tärkeää kohtuullistaa osaamisvaatimuksia. Voisiko kohonneisiin osaamisvaatimuksiin liittyviä kielteisiä tunnetiloja lievittää esimerkiksi riittävillä koulutusmahdollisuuksilla tai toisaalta työnkuvia rajaamalla ja selkiyttämällä? yliopistotutkija Johanna Rantanen pohtii.

Tutkimusartikkelin löydät täältä ja Jyväskylän yliopiston alkuperäisen tiedotteen täältä.

Lisätietoja antavat yliopistotutkija Johanna Rantanen (k.johanna.rantanen@jyu.fi) ja hankkeen johtaja, professori Mikko Villi (mikko.villi@jyu.fi)

Our new research article reveals that with the digitalisation, the pace of work in the media sector has intensified and the competence requirements have further expanded. We explored experiences of change in information work from more than 800 media workers. As expected, the fast pace of work and the high level of demands were associated with perceived concentration difficulties and memory problems at work. But even more strongly, these data processing difficulties were associated with negative emotions associated with competence requirements of media work, such as anxiety, gloom, and tension. You can read the article from here.

%d bloggers like this: