Miten digitalisaatio muovaa mediatyöntekijöiden kokemuksia työstä? Lue uusi raportti

Media Work 2030 -hankkeen ensimmäinen, alustavia havaintoja sisältävä raportti Mediatyöntekijöiden kokemuksia työstä digitaalisessa toimintaympäristössä on nyt julkaistu. Pääset tutustumaan ja lataamaan raportin tästä linkistä.

Raportti sisältää alustavia havaintoja syksyllä 2019 toteutetusta kyselytutkimuksesta, joka tehtiin yhteistyössä Suomen Journalistiliiton kanssa. Kysely keskittyi erityisesti media-alan työhön ja sen muutoksiin, digitalisaatioon mediatyössä, yksilön kokemuksiin omasta työstään, työhyvinvointiin ja yksillöllisten ominaisuuksien rooliin työssä. Kyselyn kokonaisvastaajamäärä on 1004 henkilöä. Tarkemmat tiedot kyselyn teknisestä toteutuksesta sekä esimerkiksi mittareista löydät raportin osiosta 2, alustavat havainnot osiosta 3. Lisäksi suosittelemme lämpimästi tutustumaan raportin alusta löytyvään tiivistelmään, jonka avulla raportin sisällöstä saa kattavan kokonaiskuvan.

Media Work 2030 on monitieteinen tutkimusprojekti, jossa tarkastellaan mediatyötä ja media-alan työntekijöitä digitaalisessa toimintaympäristössä niin yhteiskunnan, organisaatioiden kuin yksilöiden näkökulmasta. Lähtökohtana on ajatus, että digitaalinen murros ei ole haaste vain mediayrityksille ja -organisaatioille vaan myös yksittäisille työntekijöille. Hanke toteutetaan Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö ajanjaksolla 1.5.2019-31.10.2021.

Lisätietoja saat hankkeen johtajalta professori Mikko Villiltä, mikko.villi@jyu.fi.

First insights into the Media Work 2030 survey are now available as the “Media Workers Experiences of Work in a Digitalized Work Environment” report has been published. The report contains a brief summary of results in English. You can download and read the report here.

Published by Minna Koivula

Journalism, good books and tea.

%d bloggers like this: